Algemene VoorwaardenArtikel 1 - Geldigheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Kontravision, gevestigd te Baarsjesweg 251 - 2, 1058 AB Amsterdam.

1.2 Andere voorwaarden van Kontravision zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 - Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening / akkoord van de offerte door Kontravision en de opdrachtgever.


Artikel 3 - Aanbetaling

3.1 Indien u een offerte heeft aangevraagd voor het behangen van één of meerdere wanden, is Kontravision gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 25% te vragen. De aanbetaling wordt gezien als reservering, aangezien dit ook gelijk een boeking is van de afgesproken datum, transport en producten.

3.2 De aanbetaling is bindend zodra er kosten zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld een transport boeking (dit vindt meestal 48 uur voordat het project wordt uitgevoerd plaats). Indien er geen kosten zijn gemaakt, er is bijvoorbeeld nog geen behang besteld, en wilt u de boeking toch annuleren, dan wordt het bedrag teruggestort. Indien er een meet-afspraak heeft plaatsgevonden, wordt hiervoor het tarief voor 1 uur in rekening gebracht.

De aanbetaling maakt het voor beide partijen zo overzichtelijk mogelijk, geeft zekerheid en faciliteert een vloeiend verloop van het gehele project van begin tot eind.Bekijk ook de 'Disclaimer'